HEPARIN 100UN/ML 5ML SYRINGE של חברת מדי מרקט – הקמה מחדש

פטור מס’ 1542
תחום תרופות
נושא HEPARIN 100UN/ML 5ML SYRINGE של חברת מדי מרקט – הקמה מחדש
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בתכשיר ייחודי מוכן להזרקת הפרין
תחילת התקשרות 15/05/2019
סיום התקשרות 15/05/2020
תאריך אחרון להגשת השגות 29/05/2019
ספק מדי מרקט
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 15/05/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]