שירות, תחזוקה ומתכלים מקוריים למערכות רובוטיות לניפוק תרופות תוצרת SINTECO

פטור מס’ 1540
תחום מוסדי
נושא שירות, תחזוקה ומתכלים מקוריים למערכות רובוטיות לניפוק תרופות תוצרת SINTECO
נימוק למיטב ידיעתנו טרנסטק בע"מ הינו היחיד הרשאי להציע שירות, תחזוקה ומתכלים מקוריים למערכות רובוטיות לניפוק תרופות מתוצרת SINTECO
תחילת התקשרות 15/05/2019
סיום התקשרות 15/05/2020
תאריך אחרון להגשת השגות 02/06/2019
ספק טרנסטק בע"מ
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 15/05/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]