סט כלים לניתוחי LVA יחודיים

פטור מס’ 1699
תחום כירורגי
נושא סט כלים לניתוחי LVA יחודיים
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק יחיד במידות הדרושות של הסט.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 15/03/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 23/03/2020
ספק ש.שיווק
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 03/03/2020

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]