סטריפים VISUAL URINE

פטור מס’ 1543
תחום תרופות
נושא סטריפים VISUAL URINE
נימוק למיטב ידיעתנו סטריפים בעלי הרכב ייחודי:VISUAL URINE STR. 3 PARAMETERS + 10 PARAMETERS
תחילת התקשרות 16/05/2019
סיום התקשרות 15/05/2020
תאריך אחרון להגשת השגות 03/06/2019
ספק דניאל ביוטק
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 10/06/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]