סטריפים לבדיקת שתן

פטור מס’ 1551
תחום תרופות
נושא סטריפים לבדיקת שתן
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בסטיקים ייחודיים לבדיקת שתן למכשיר מידיטרון
תחילת התקשרות 26/08/2019
סיום התקשרות 31/12/2021
תאריך אחרון להגשת השגות 26/08/2019
ספק גאמידה
סוג פטור ביטול כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס בוטל
תאריך עדכון 07/08/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]