ניירות רפואיים

פטור מס’ 1519
תחום צר"פ
נושא ניירות רפואיים
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק יחיד בארץ המייצר/מייבא/משווק ניירות רפואיים
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 28/02/2020
תאריך אחרון להגשת השגות 24/02/2019
ספק עין חרוד (מאוחד) בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 05/02/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]