מתכלים מקוריים ל SYS. MR DUAL

פטור מס’ 1707
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים ל SYS. MR DUAL
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר במתכלים מקוריים להזרקת חומרי ניגוד למשאבות תוצרת ASIST
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 01/04/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 01/04/2020
ספק אלדן
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 12/03/2020

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]