מתכלים מקוריים לסנסור של חברת HAMILTON

פטור מס’ 1510
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים לסנסור של חברת HAMILTON
נימוק למיטב ידיעתנו, לספק בפקס בלבד יש מתכלים מקוריים לסנסור של חברת HAMILTON במגוון דגמים: S1/65/C3/C2/C1/T1/MR1
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 28/02/2020
תאריך אחרון להגשת השגות 15/02/2019
ספק בפקס
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 30/01/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]