מתכלים מקוריים לסנסור של חברת – HAMILTON

פטור מס’ 1510
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים לסנסור של חברת – HAMILTON
נימוק למיטב ידיעתנו, לספק בפקס בלבד יש מתכלים מקוריים לסנסור של חברת HAMILTON במגוון דגמים: S1/65/C3/C2/C1/T1/MR1
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 28/02/2020
תאריך אחרון להגשת השגות 15/02/2019
ספק בפקס
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 30/01/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]