מתכלים מקוריים למשאבת עירוי G500

פטור מס’ 1706
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למשאבת עירוי G500
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר במתכלים מקוריים למשאבת עירוי דגם G500 תוצרת SMITHS MEDICAL
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 31/03/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 31/03/2020
ספק עמוס גזית
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 12/03/2020

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]