מתכלים מקוריים למשאבות עירוי מהדגמים הבאים: SAPPHIREPLUS + SAPPHIRE

פטור מס’ 1710
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למשאבות עירוי מהדגמים הבאים: SAPPHIREPLUS + SAPPHIRE
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר במתכלים מקוריים למשאבות עירוי מהדגמים הבאים: SAPPHIREPLUS + SAPPHIRE מתוצרת Q Core Medical
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 07/04/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 07/04/2020
ספק קיו - קור מדיקל
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 18/03/2020

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]