מתכלים מקוריים למערכת הנשמה NOXBOX 02

פטור מס’ 1701
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למערכת הנשמה NOXBOX 02
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר במתכלים מקוריים לצנרת הנשמה לדגם NOXBOX 02.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 29/03/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 29/03/2020
ספק סיסטמדיק
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 10/03/2020

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]