מתכלים מקוריים למנשם נייד של חברת BIO MED DEVICES דגם CROSS VENT 2

פטור מס’ 1713
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למנשם נייד של חברת BIO MED DEVICES דגם CROSS VENT 2
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למנשם נייד של חברת BIO MED DEVICES דגם CROSS VENT 2.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 25/05/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 25/05/2020
ספק סיסטמדיק
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 06/05/2020

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]