מתכלים מקוריים למכשיר DVT

פטור מס’ 1516
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיר DVT
נימוק למיטב ידיעתנו הספק דיוק הינו הספק היחיד המסוגל לספק מתכלים מקוריים למכשיר מניעת פקקת KENDAL SCD EXPRESS
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 28/02/2020
תאריך אחרון להגשת השגות 24/02/2019
ספק דיוק מדיקל סולושנס
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 05/02/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]