מתכלים מקוריים למכשיר הנשמה מדגם SERVO I, יצרן GETINGE-MAQUET

פטור מס’ 1544
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיר הנשמה מדגם SERVO I, יצרן GETINGE-MAQUET
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר במתכלים מקוריים למכשיר הנשמה מדגם SERVO I של יצרן GETINGE-MAQUET
תחילת התקשרות 29/05/2019
סיום התקשרות 30/06/2020
תאריך אחרון להגשת השגות 16/06/2019
ספק מדטכניקה בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 29/05/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]