מתכלים מקוריים למוניטור BIS

פטור מס’ 1708
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למוניטור BIS
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר במתכלים מקוריים למוניטור מדגם BIS
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 01/04/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 01/04/2020
ספק מדטרוניק
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 12/03/2020

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]