מתכלים מקוריים למוניטור BIS

פטור מס’ 1708
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למוניטור BIS
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר במתכלים מקוריים למוניטור מדגם BIS
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 01/04/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 01/04/2020
ספק מדטרוניק
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 12/03/2020

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *