מתכלים מקוריים לדפיברילטור HEARTSTART

פטור מס’ 1703
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים לדפיברילטור HEARTSTART
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר במתכלים מקוריים לדפיברילטור HEARTSTART מתוצרת פיליפס.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 29/03/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 29/03/2020
ספק מדטכניקה
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 10/03/2020

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]