מערכת POSIJET

פטור מס’ 1705
תחום צר"פ
נושא מערכת POSIJET
נימוק למיטב ידיעתנו, הספק "לביא" הוא הספק היחיד שיש לו מתכלים מקוריים למערכת POSIJET, של היצרן LEMERPAX.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 04/05/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 04/05/2020
ספק לביא
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 10/03/2020

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]