מערכת ייחודית לאספקת חמצן בלחץ HYPERINFLATION SYSTEM

פטור מס’ 1509
תחום צר"פ
נושא מערכת ייחודית לאספקת חמצן בלחץ HYPERINFLATION SYSTEM
נימוק למיטב ידיעתנו לספק א.נ גלמד בע"מ בלבד יש מערכת ייחודית לאספקת חמצן בלחץ HYPERINFLATION SYSTEM תוצרת MERCURY MEDICAL
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 28/02/2020
תאריך אחרון להגשת השגות 15/02/2019
ספק גלמד
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 30/01/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]