מכשיר לסיווג זני חיידקים ושמרים דגם IR BIOTYPER

פטור מס’ 1546
תחום מעבדות
נושא מכשיר לסיווג זני חיידקים ושמרים דגם IR BIOTYPER
נימוק למיטב ידיעתנו המכשיר הינו מכשיר היחיד היודע לסווג זני חיידקים ושמרים לתתי סוגים , היחיד המאפשר מתן תוצאות סופיות בפחות מ3 שעות , בעל טכנולוגיה יחודית FT-IR SPECTROSCOPY , היחיד בעל אפליקציה ייחודית הקוראת ספקטרות ומעבדת את הנתונים לאנליזה של הנתונים
תחילת התקשרות 29/05/2019
סיום התקשרות 31/05/2020
תאריך אחרון להגשת השגות 16/06/2019
ספק לפידות מדיקל
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 29/05/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]