מכשיר למניעת פקקת ורידים

פטור מס’ 1515
תחום צר"פ
נושא מכשיר למניעת פקקת ורידים
נימוק למיטב ידיעתנו, לספק טרימקו בלבד, יש מכשיר, למניעת פקקת ורידים הפועל על ידי גירוי חשמלי של העצב הפירונאלי
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 28/02/2020
תאריך אחרון להגשת השגות 24/02/2019
ספק טרימקו
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 05/02/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]