מכשירי US דיאגנוסטיים

פטור מס’ 1514
תחום מכשור
נושא מכשירי US דיאגנוסטיים
נימוק למיטב ידיעתנו, בהתאם להמלצת היועץ המקצועי (דר' א.וילנסקי) יש לראות בכל אולטרסאונד כייחודי בהתאם לצורכי המשתמש והתרשמותו
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 29/02/2020
תאריך אחרון להגשת השגות 18/02/2019
ספק ספקים שונים
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 31/01/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]