מזון רפואי בעל הרכב ייחודי של חברת מגה פארם – (הקמה מחודשת)

פטור מס’ 1541
תחום תרופות
נושא מזון רפואי בעל הרכב ייחודי של חברת מגה פארם – (הקמה מחודשת)
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק יחיד למזון רפואי בעל הרכב ייחודי של חברת מגה פארמה מסוג Peptamen Vanilla + Peptamen AF
תחילת התקשרות 15/05/2019
סיום התקשרות 15/05/2020
תאריך אחרון להגשת השגות 29/05/2019
ספק מגה פארם
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 10/06/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]