מזון רפואיי PRO MUSS

פטור מס’ 1550
תחום תרופות
נושא מזון רפואיי PRO MUSS
נימוק למיטב ידיעתנו,מדובר במזון רפואי ייחודי
תחילת התקשרות 26/08/2019
סיום התקשרות 31/12/2020
תאריך אחרון להגשת השגות 26/08/2019
ספק איזי ליין
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 07/08/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]