מוצרים מתכלים מקוריים למשאבות עירוי

פטור מס’ 1518
תחום צר"פ
נושא מוצרים מתכלים מקוריים למשאבות עירוי
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר במתכלים מקוריים למשאבות עירוי תוצרת קסריה אלקטרוניקה
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 28/02/2020
תאריך אחרון להגשת השגות 24/02/2019
ספק א.ל אריאל
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 05/02/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]