חלקי חילוף למיטות ואלונקות מתוצרת סביון

פטור מס’ 1539
תחום מוסדי
נושא חלקי חילוף למיטות ואלונקות מתוצרת סביון
נימוק למיטב ידיעתנו היחיד בעל חלקים מקוריים למיטות ואלונקות מתוצרת סביון
תחילת התקשרות 15/05/2019
סיום התקשרות 15/05/2020
תאריך אחרון להגשת השגות 02/06/2019
ספק סביון תעשיות
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 15/05/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]