הסכם שרות למכונת שטיפה מדגם 866 + מתכלים דטרגנטיים מקוריים

פטור מס’ 1712
תחום מוסדי
נושא הסכם שרות למכונת שטיפה מדגם 866 + מתכלים דטרגנטיים מקוריים
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד המאושר למתן שרות ואחזקה למכונת שטיפה מדגם 866 ומספק מתכלים ודטרגנטיים מקוריים למערכת הנ"ל.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 17/05/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 17/05/2020
ספק מדטכניקה בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 27/04/2020

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]