הודעות פטור

עלייך להסכים לתקנון
פטור מס' תחום נושא התחלת התקשרות סיום התקשרות תאריך אחרון להגשת השגות ספק סוג פטור סטטוס
1351 צר"פ מוצרי גזות רפואיות 31/10/2019 02/11/2017 שיאון כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1350 מעבדות מכשיר לבדיקת שרשרות קלות בדם לצורך אבחון מילומה נפוצה 31/12/2018 17/10/2017 אלמוג דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה נרשם
1349 צר"פ מוצרי סטומה לשימוש רפואי – BBRAUN 30/06/2019 17/10/2017 סלע (CWT) כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1348 מוסדי דיסק/CD כולל מידבקה להדמיה 31/12/2019 17/10/2017 מדטכניקה כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1347 מעבדות ראגנטים ומתכלים מקוריים למכשירי Genexpert מדיסון 31/12/2018 17/10/2017 מדיסון כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1346 מעבדות ריאגנטים ומתכלים למכשירי RT-PCR אלדן 31/12/2018 17/10/2017 אלדן כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1345 מעבדות ראגנטים ומתכלים למכשירי RT-PCR רניום 31/12/2018 17/10/2017 רניום כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1344 מעבדות ריאגנטים בנק דם למכשירים אוטומטיים לסיווג דם 31/12/2018 17/10/2017 דיאמד כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1343 צר"פ מוצרי סטומה לשימוש רפואי – COLOPLAST 30/06/2019 02/10/2017 נובולוג כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1342 צר"פ מוצרי סטומה לשימוש רפואי – CONVATEC 30/06/2019 02/10/2017 פילטל כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1341 צר"פ מוצרי סטומה לשימוש רפואי – HOLLISTER 30/06/2019 02/10/2017 פרומדיקו כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1340 צר"פ מתכלה מקורי למכשיר MP80 – PROBE TEMPRATURE RECTAL DISP.M1837A 31/08/2018 28/09/2017 מדטכניקה כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה