חיפוש מכרז

עלייך להסכים לתקנון
מכרז מס’ תחום נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
30/064/18 צר"פ מכרז פומבי רגיל ללא הליך מו"מ לאספקת פרפריות -SCALP VEIN 02/07/2018 19/07/2018 הסתיים
40/063/18 מיכשור מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מערכת אנלגזיה בהליך "פניית מסגרת" 12/06/2018 12/07/2018 הסתיים
40/062/18 מיכשור מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מחמם תינוקות בהליך "פניית מסגרת" 12/06/2018 12/07/2018 הסתיים
40/051/18 מיכשור מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מיקרוסקופ לניתוחים אופטלמולוגיים בהליך "פניית מסגרת" 12/06/2018 12/07/2018 הסתיים
40/001/18 מיכשור מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מכשיר פלסאוקסימטר בהליך "פניית מסגרת" 12/06/2018 12/07/2018 הסתיים
30/049/18 צר"פ מכרז פומבי רגיל לאספקת מכשור דיאליזה, מוצרי דיאליזה, מערכת תמיסות מרכזית, מערכת מים מרכזית, ציוד נלווה וכן מתן שירותי תחזוקה ושירותים נוספים לנ"ל עבור המרכז הרפואי זיו, צפת 12/06/2018 15/08/2018 הסתיים
20/053/18 כירורגי מכרז פומבי עם אפשרות להליך ממוכן מתפתח לקבלת הצעות לאספקת עדשות תוך עיניות ומוצרים נלווים בהליך "פניית מסגרת" 10/06/2018 31/07/2018 הסתיים
20/045/18 כירורגי מכרז פומבי עם אפשרות להליך ממוכן מתפתח לקבלת הצעות לאספקת מכשור, מתכלים ונלווים לתחום ניתוחי עיניים בהליך "פניית מסגרת" 10/06/2018 31/07/2018 הסתיים
30/047/18 צר"פ מכרז פומבי עם אפשרות להליך ממוכן מתפתח לאספקת שקיות שתן לילדים ולמבוגרים ללא ברז 13/05/2018 07/06/2018 הסתיים
30/035/18 צר"פ מכרז פומבי עם אפשרות להליך ממוכן מתפתח לאספקת TRICO STOCKINETTE ומוצרים נילווים לשימוש רפואי 13/05/2018 07/06/2018 הסתיים
30/048/18 צר"פ מכרז פומבי עם אפשרות להליך ממוכן מתפתח לאספקת DIGITAL THERMOMETER 13/05/2018 31/05/2018 הסתיים
30/046/18 צר"פ מכרז פומבי עם אפשרות להליך ממוכן מתפתח לאספקת סטים להזנה אנטרלית לשימוש רפואי (FEEDING SET FOR KANGROO / GRAVITY) 13/05/2018 31/05/2018 הסתיים