מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת INTERNAL STAPLERS מסוגים שונים לשימוש רפואי (לניתוחים סגורים ולניתוחים פתוחים) בהליך "פניית מסגרת"

מכרז מס’ 20/108/18
תחום כירורגי
נושא מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת INTERNAL STAPLERS מסוגים שונים לשימוש רפואי (לניתוחים סגורים ולניתוחים פתוחים) בהליך "פניית מסגרת"
תאריך פרסום 11/11/2018
תאריך הגשה 17/02/2019
סוג מכרז מכרז פומבי
תאריך עדכון אחרון 17/01/2019
סטטוס מעודכן
עלות השתתפות במכרז (₪) 0.0

מסמכים מצורפים