מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מערכת לאבחון תרביות דם, כולל מתכלים ושירותים נלווים בהליך "פניית מסגרת" עם הליך תיחור פרטני עבור המרכז הרפואי זיו, צפת

מכרז מס’ 45/123/18
תחום מעבדות
נושא מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מערכת לאבחון תרביות דם, כולל מתכלים ושירותים נלווים בהליך "פניית מסגרת" עם הליך תיחור פרטני עבור המרכז הרפואי זיו, צפת
תאריך פרסום 02/01/2019
תאריך הגשה 17/02/2019
סוג מכרז מכרז פומבי
תאריך עדכון אחרון 09/01/2019
סטטוס מעודכן
עלות השתתפות במכרז (₪) 0.0

מסמכים מצורפים