מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מנדפים ביולוגיים עבור המעבדה המרכזית לנגיפים, תל השומר

מכרז מס’ 45/124/18
תחום מעבדות
נושא מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מנדפים ביולוגיים עבור המעבדה המרכזית לנגיפים, תל השומר
תאריך פרסום 27/12/2018
תאריך הגשה 30/01/2019
סוג מכרז מכרז פומבי
תאריך עדכון אחרון 27/12/2018
סטטוס חדש
עלות השתתפות במכרז (₪) 0.0

מסמכים מצורפים