מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מוצרי חבישה מתקדמת מסוגים שונים לשימוש רפואי בהליך "פניית מסגרת"

מכרז מס’ 30/110/18
תחום צר"פ
נושא מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מוצרי חבישה מתקדמת מסוגים שונים לשימוש רפואי בהליך "פניית מסגרת"
תאריך פרסום 13/12/2018
תאריך הגשה 07/02/2019
סוג מכרז מכרז פומבי
תאריך עדכון אחרון 07/01/2019
סטטוס מעודכן
עלות השתתפות במכרז (₪) 0.0

מסמכים מצורפים