מכרז פומבי מספר 30/019/19 לאספקת מתכלים לעירוי מסוגים שונים בהליך "פניית מסגרת"

מכרז מס’ 30/019/19
תחום צר"פ
נושא מכרז פומבי מספר 30/019/19 לאספקת מתכלים לעירוי מסוגים שונים בהליך "פניית מסגרת"
תאריך פרסום 07/03/2019
תאריך הגשה 18/04/2019
סוג מכרז מכרז פומבי
תאריך עדכון אחרון 25/03/2019
סטטוס הסתיים
עלות השתתפות במכרז (₪) 0.0

מסמכים מצורפים