חיפוש מכרז

עלייך להסכים לתקנון
מכרז מס’ תחום נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
80/054/20 מוסדי מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מיטות אשפוז, ארוניות, אלונקות ואביזרים למיטות בהליך "פניית מסגרת" 25/05/2020 07/06/2020 חדש
40/047/20 מיכשור מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מתקני חימום חולים באמצעות אוויר ושמיכות חימום בהליך "פניית מסגרת" 19/05/2020 21/06/2020 חדש
20/048/20 כירורגי מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מוצרים שונים לתחום נוירורדיולוגיה בהליך "פניית מסגרת" 06/05/2020 16/06/2020 חדש
30/038/20 צר"פ מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מכשור דיאליזה, מוצרי דיאליזה וציוד נלווה וכן מתן שירותי תחזוקה ושירותים נוספים לנ"ל עבור המרכז הרפואי לגליל, נהריה 12/04/2020 31/05/2020 מעודכן
30/028/20 צר"פ לנוכח משבר נגיף הקורונה החליטה ועדת המכרזים של שראל על הקפאת הליכי המכרז שבנדון. מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מערכות סגורות לציטוטוקסיקה בהליך "פניית מסגרת". 11/02/2020 31/12/2020 מוקפא
40/011/20 מיכשור מערכת אנגיו דו מישורית לנוירואנגיוגרפיה כולל עבודות להתאמת האתר עבור המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה ואחרים בהליך מכרז פומבי הכולל הצעת מחיר משולבת הן לאספקת הטובין והן לביצוע העבודות. 06/02/2020 03/06/2020 מעודכן
30/134/19 צר"פ לנוכח משבר נגיף הקורונה החליטה ועדת המכרזים של שראל על הקפאת הליכי המכרז שבנדון. מתכלים להנשמה מסוגים שונים בהליך "פניית מסגרת" 27/01/2020 31/12/2020 מוקפא
30/074/19 צר"פ לנוכח משבר נגיף הקורונה החליטה ועדת המכרזים של שראל על הקפאת הליכי המכרז שבנדון. אספקת קיטים סטריליים לשימוש חד פעמי עבור המרכז הרפואי וולפסון. 24/09/2019 31/12/2020 מוקפא