חיפוש מכרז

עלייך להסכים לתקנון
מכרז מס’ תחום נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
30/041/18 צר"פ מכרז פומבי רגיל לאספקת מוצרי חבישה ומתן שירותים נלווים 17/04/2018 31/07/2018 חדש