חיפוש מכרז

עלייך להסכים לתקנון
מכרז מס’ תחום נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
30/121/18 צר"פ מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת חבישות גלילי פלסטר וקיבועים לעירוי מסוגים שונים בהליך "פניית מסגרת" 13/12/2018 17/01/2019 חדש
30/120/18 צר"פ מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מוצרים מתכלים מסוגים שונים בתחום ההמטולוגיה ובתחום האונקולוגיה בהליך "פניית מסגרת" 13/12/2018 17/01/2019 חדש
30/110/18 צר"פ מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מוצרי חבישה מתקדמת מסוגים שונים לשימוש רפואי בהליך "פניית מסגרת" 13/12/2018 17/01/2019 חדש
20/113/18 כירורגי מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת בובות תרגול בהליך "פניית מסגרת" 27/11/2018 15/01/2019 חדש
20/112/18 כירורגי מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת לרינגוסקופים, ידיות ולהבים (חד-פעמיים ורב-פעמיים) בהליך "פניית מסגרת" 27/11/2018 15/01/2019 מעודכן
20/111/18 כירורגי מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת שרוולים (חד-פעמיים ורב-פעמיים) למדי לחץ דם בהליך "פניית מסגרת" 27/11/2018 15/01/2019 מעודכן
RFI40/117/18 מיכשור פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) בקשר עם מכשירי הנשמה לטיפול במונשמים כרוניים 20/11/2018 20/12/2018 חדש
30/100/18 צר"פ מכרז פומבי רגיל לאספקת קיטים חד פעמיים לחדרי ניתוח עבור המרכז הרפואי לגליל, נהריה 19/11/2018 15/01/2019 חדש
20/108/18 כירורגי מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת INTERNAL STAPLERS מסוגים שונים לשימוש רפואי (לניתוחים סגורים ולניתוחים פתוחים) בהליך "פניית מסגרת" 11/11/2018 20/01/2019 חדש
30/099/18 צר"פ מכרז פומבי עם אפשרות להליך ממוכן מתפתח לאספקת קניסטרים מסוגים שונים לשימוש רפואי. (הגשה באמצעות תיבת המכרזים בשראל ולא פקס כפי שצויין בנוסח המקורי!!) 22/10/2018 31/12/2018 מעודכן
30/034/18 צר"פ מכרז פומבי רגיל לאספקת קיטים לשימוש חד פעמי לחדרי ניתוח עבור המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה 15/10/2018 07/03/2019 מעודכן