חיפוש מכרז

עלייך להסכים לתקנון
מכרז מס’ תחום נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
30/028/20 צר"פ לנוכח משבר נגיף הקורונה החליטה ועדת המכרזים של שראל על הקפאת הליכי המכרז שבנדון. מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מערכות סגורות לציטוטוקסיקה בהליך "פניית מסגרת". 11/02/2020 31/12/2020 מוקפא
40/011/20 מיכשור מערכת אנגיו דו מישורית לנוירואנגיוגרפיה כולל עבודות להתאמת האתר עבור המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה ואחרים בהליך מכרז פומבי הכולל הצעת מחיר משולבת הן לאספקת הטובין והן לביצוע העבודות. 06/02/2020 20/04/2020 מעודכן
30/134/19 צר"פ לנוכח משבר נגיף הקורונה החליטה ועדת המכרזים של שראל על הקפאת הליכי המכרז שבנדון. מתכלים להנשמה מסוגים שונים בהליך "פניית מסגרת" 27/01/2020 31/12/2020 מוקפא
30/074/19 צר"פ לנוכח משבר נגיף הקורונה החליטה ועדת המכרזים של שראל על הקפאת הליכי המכרז שבנדון. אספקת קיטים סטריליים לשימוש חד פעמי עבור המרכז הרפואי וולפסון. 24/09/2019 31/12/2020 מוקפא