חיפוש מכרז

עלייך להסכים לתקנון
מכרז מס’ תחום נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
30/138/17 צר"פ מכרז לקבלת הצעות לאספקת מוצרים מסוגים שונים לתחום אלקטרופיזיולוגיה בהליך "פניית מסגרת" 16/10/2017 15/11/2017 חדש
30/137/17 צר"פ מכרז לקבלת הצעות לאספקת מוצרים מסוגים שונים לתחום צינתורים בהליך "פניית מסגרת" 16/10/2017 15/11/2017 חדש
80/128/17 מוסדי מכרז פומבי רגיל עם אפשרות להליך ממוכן מתפתח לאספקת מוצרי עזר מתכלים לטיפול בחולה 01/10/2017 05/11/2017 מעודכן
30/129/17 צר"פ מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מוצרים מסוגים שונים לתחום אורטופדיה בהליך "פניית מסגרת" 17/09/2017 01/11/2017 מעודכן
80/125/17 מוסדי מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת עגלות רפואיות מסוגים שונים בהליך "פניית מסגרת" 14/09/2017 22/10/2017 מעודכן
RFI - 55/7977 מוסדי בקשה מוקדמת לקבלת מידע בקשר עם הטמעת פתרון טכנולוגי מתקדם לניהול מערך התרופות של המרכז הרפואי בני-ציון 14/09/2017 22/10/2017 מעודכן
RFI - 55/7888 מעבדות בקשה מוקדמת לקבלת מידע בקשר עם תכנון מלא של קו לביצוע בדיקות מעבדה ביוכימית, אימונולוגית ואנדוקרינולוגית עבור המרכז הרפואי בני ציון 25/07/2017 30/10/2017 מעודכן