חיפוש מכרז

עלייך להסכים לתקנון
מכרז מס’ תחום נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
30/067/19 צר"פ פניה מספר 30/067/19 לאספקת וונפלונים I.V. CANNULA מסוגים שונים. 11/06/2019 10/07/2019 חדש
30/066/19 צר"פ פניה מספר 30/066/19 לקבלת הצעות לאספקת מתכלי עירוי מסוגים שונים למערכות הזרקה אוטומטיות של חומרי ניגוד בפעולות דימות. 11/06/2019 10/07/2019 חדש
30/020/19 צר"פ מכרז פומבי מס 30/020/19 – לקבלת הצעות לאספקת קטטרים לשימוש רפואי מסוגים שונים 06/06/2019 01/07/2019 חדש
30/038/19 צר"פ מכרז פומבי מס' 30/038/19 -מבוטל- לקבלת הצעות לאספקת מכשור דיאליזה, מוצרי דיאליזה וציוד נלווה וכן מתן שירותי תחזוקה ושירותים נוספים לנ"ל עבור המרכז הרפואי לגליל, נהריה 03/06/2019 16/07/2019 הסתיים
40/017/19 מיכשור פניה מספר 40/017/19 לקבלת הצעות לאספקת מכשיר PHACOEMULCIFICATION לניתוחי הירוד (קטרקט) , מכשיר PHACOEMULCIFICATION לניתוחי הירוד (קטרקט) כולל ויטרקטומי קידמי ואחורי בהליך "פניית מסגרת" עם הליך תיחור פרטני עבור המרכז הרפואי ברזילי 18/04/2019 23/06/2019 מעודכן
45/033/19 מעבדות מכרז פומבי 45/033/19 לקבלת הצעות לאספקת מערכת צביעת המטוקסילין אאוזין וכיסוי דגימות פתולוגיות בהליך "מכרז מסגרת" ותיחור פרטני עבור מ.ר. הלל יפה 08/04/2019 16/06/2019 מעודכן