כתבות ועדכונים

מינויים חדשים בשראל – חטיבה עסקית החדשה

יהושע טורנובסקי, ינהל את חטיבת הסט"פ (סביבת החולה, טכנולוגיות רפואיות ופרויקטים) אשר תעסוק בפרויקטים שונים לכל מחלקות בתי החולים.

המינוי נכנס לתוקף בתחילת ינואר 2017.