מדיה

הפתרון לאלימות? לחצן מצוקה בדש החולצה לרופאים